آزمون ها
مرمت و نگهداری آثار هنری 2

1000 تومان

هنر در دنیای کودکان

1000 تومان

هندسه مناظر و مزایا

1000 تومان

مبانی گرافیک 2

رایگان

مبانی تبلیغات

رایگان

گرافیک و معماری

رایگان

صفحه آرایی 2

رایگان

صفحه ارایی1

رایگان

روانشناسی خلاقیت

1000 تومان

چاپهای ماشینی

1000 تومان

تصویر متحرک1

1000 تومان

خوشنویسی و طراحی حروف2

1000 تومان

تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتبا...

1000 تومان

تجزیه و تحلیل هنرهای بصری1

رایگان

تجزیه و تحلیل هنرهای بصری2

3000 تومان

تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایرا...

رایگان

انسان طبیعت طراحی 1

4500 تومان

تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرها...

4000 تومان

تاریخ خط ایران و جهان

رایگان

آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1

4500 تومان

آشنایی با هنر در تاریخ 2

4000 تومان

آشنایی با هنر در تاریخ 1

4000 تومان

کاربرد جمعیت شناسی

4500 تومان

جامعه شناسی صنعتی

1000 تومان

جامعه شناسی انقلاب

1000 تومان

بررسی مسائل اجتماعی ایران

4500 تومان

جامعه شناسی قشرها و نابرابری ه...

1000 تومان

جامعه شناسی سیاسی

1000 تومان

جامعه شناسی سازمانها

1000 تومان

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

1000 تومان


با ما در تماس باشید


  • آدرس سایت : negaasht.com
  • شماره تماس : 32510119-026
  • آدرس : استان البرز - کرج - شهرک اوج