آزمون ها
نقش و نقاشی دیواری در ایران و...

رایگان

مبانی هنرهای تجسمی2 (رنگ شناسی...

1000 تومان

آشنایی با کتاب آرایی ایران و ج...

رایگان

تجزیه و تحلیل نقد آثار نقاشی

1000 تومان

تاریخ و زیباشناسی نقاشی ایران...

5000 تومان

تاریخ و زیباشناسی نقاشی ایران1

5000 تومان

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با...

1000 تومان

اشنایی با دیوارنگاری در ایران

رایگان

اشنایی با انواع خطوط دوره اسلا...

رایگان

خوشنویسی و طراحی حروف 1

1000 تومان

تاریخچه مکاتب و تذهیب

رایگان

آشنایی با کاغذ ساری و بوم سازی...

رایگان

تاریخ و زیباشناسی نقاشی ایران2

5000 تومان

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها...

1000 تومان

بررسی هنرهای اسلامی در دوران م...

1000 تومان

اشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

1000 تومان

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای...

1000 تومان

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای...

1000 تومان

بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مخ...

5000 تومان

تاریخچه کتابت

1000 تومان

شیوه های هنرهای دوران اسلامی ا...

1000 تومان

تجزیه و تحلیل آثار هنری 2

رایگان

تجزیه و تحلیل آثار هنری 1

1000 تومان

آشنایی با پارچه و لباس های سنت...

رایگان

پژوهش در فرش

رایگان

شناخت طرح و نقش فرش ایران

1000 تومان

علوم الیاف و آزمایشگاه

رایگان

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایرا...

رایگان

زبان تخصصی

رایگان

ارزیابی و ارزشیابی فرش

1000 تومان


با ما در تماس باشید


  • آدرس سایت : negaasht.com
  • شماره تماس : 32510119-026
  • آدرس : استان البرز - کرج - شهرک اوج