ماهنامه ادبیاتی چوک - شماره 119
هیئت تحریریه چوک

رایگان

test
توضیحات

داستان ایرانی و خارجی مقاله «رمانتیسم آلمانی» مصاحبه با «آرمین عالمی» یادی از «خاچاتور آبوویان» نگاهی به کتاب «چشم سگ» خلاصه اسطوره «شورش توفُن» یادداشتی بر رمان «از قنوت تا غنا» مقاله «مرگ اندیشی و مرگ آگاهی» استراتژی ساخت داستان کوتاه «پدر» مقاله «انگاره پسامدرن در شعر پارسی» مقاله «ادبیات به عنوان ابزار اجتماعی» یادداشتی بر رمان «من بن لادن را کشتم» مقاله «منزلت زن در نگاه پروین اعتصامی» کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی نگاهی به منظرگاه نیچه در «چنین گفت زرتشت» نگاهی به داستان «پیرمرد فرتوت با بال های عظیم» نگاهی به رمان«افسار کاتبان»؛ «در امتداد حسرت» مقاله «اختلال روانی افسردگی آفتی در نویسندگی» یادداشتی در باب یکی از دیالوگ های سریال «غریبه» نگاهی به داستان«برادر پول دار»؛ «آشپز شوهر می کند» نگاهی به داستان «دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم» معرفی برنده جایزه نوبل«پاول یوهان لودویگ فون هایزه» مقاله «بررسی واژه اندازه در شاهنامه فردوسی با نگاهی دیگر» معرفی کتاب «تکنیک های نویسندگی از زبان نویسندگان برجسته» یادداشتی بر فیلم «خانه پدری»؛ «ضد مسیح»؛ «پلتفرم»؛ «لبه بهشت»

نویسنده

هیئت تحریریه چوک

سال نشر

با ما در تماس باشید


  • آدرس سایت : negaasht.com
  • شماره تماس : 32510119-026
  • آدرس : استان البرز - کرج - شهرک اوج